Strip Turnhout


Strips kunnen lezen aantrekkelijker maken

Een gespecialiseerd team van de Europese Commissie heeft een gedetailleerd rapport voorgesteld dat de huidige situatie met betrekking tot geletterdheid in de Europese Unie in kaart brengt. De vaststellingen zijn niet positief: 1 op 5 15-jarigen, en bijna 75 miljoen volwassenen, beschikken niet over de nodige basisvaardigheden met betrekking tot lezen en schrijven. Ongeletterdheid gaat vaak hand in hand met armoede, in een vicieuze cirkel. Daarnaast kan een genderkloof vastgesteld worden: 27% van de 15-jarige jongens beschikt niet over de nodige leesvaardigheden, tegenover ’slechts’ 13% van de meisjes.

Het rapport van de Europese Commissie doet niet alleen vaststellingen, maar benadrukt ook het belang van geletterdheid in onze maatschappij. Het wil ook duidelijk maken dat, hoewel deze vaardigheden over het algemeen als vanzelfsprekend worden beschouwd, ze dat vaak niet zijn. Daarnaast biedt het rapport een breed spectrum aan suggesties om de lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren. Daarbij wordt onder meer de nadruk gelegd op het aantrekkelijk maken van lezen, en dat kan bijvoorbeeld door het leesmateriaal dat in de klas en op leeslijsten aan bod komt, niet te beperken tot complexe teksten en romans. Strips worden in het rapport meermaals als voorbeeld aangehaald, maar ook o.m. kranten, tijdschriften, websites, e-books enz. moeten mee inbegrepen worden. Om lees- en schrijfvaardigheden te bevorderen dient de bestaande hiërarchie tussen verschillende genres en media dus aan de kant geschoven te worden in het curriculum.

Naast het diversifiëren en aantrekkelijker maken van het aangeboden leesmateriaal moeten geschreven teksten ook letterlijk een prominentere plaats gaan innemen in het dagelijks leven. Dat kan bijvoorbeeld door bibliotheken te voorzien op ongewone plaatsen, zoals in winkelcentra, en door schoolbibliotheken te verrijken met onder meer strips en e-books. Het rapport van de Europese Commissie roept expliciet op tot actie: doelstelling is om het percentage jongeren dat over onvoldoende lees- en schrijfvaardigheden beschikt tegen 2020 terug te brengen tot 15% (ten opzichte van de huidige 20%). Het volledige rapport is te raadplegen op de website van de Europese Commissie.

10 September 2012, 17:30 admin

Anima filmfestival 2020

22 February 2020, 09:40 Roel

9 Leuvense jongeren presenteren kortstrip in boek

12 February 2020, 20:59 Roel

Jeroen Janssen presenteert: ‘Spreekwoorden uit Rwanda’

10 February 2020, 14:39 Roel

Save the date: Grafixx Extd. 4

8 February 2020, 11:31 Roel

Hec Leemans, 50 jaar kampioen

29 January 2020, 18:01 Roel

Pirana overleden

20 January 2020, 20:51 Roel

Expo Simon Spruyt: De tempel ontheiligd

15 January 2020, 19:58 Roel


Het Lam Gods – Bewonderd en gestolen

2 February 2020, 20:39 Roel

Parijse primeur: standbeeld van René Goscinny

22 January 2020, 12:58 Roel

Tip: Festival van het geschreven woord

16 January 2020, 11:24 Roel

Welke toekomst voor het Belgisch StripCentrum?

13 January 2020, 20:57 Roel

Doorstart in 2020 voor Comics Station Antwerp

24 December 2019, 11:40 Roel
Sluit

Stripgids Nummer 6!

Met artikels over 20 jaar uitgeverij Bries, de (schrikwekkende) ontlezing bij pubers, de kijk van Zidrou op de jongste lichting aan St-Lukas Brussel afgestudeerde stripmakers, het beeld van ouderen in de strip, een kijk op 60 jaar avonturen van de Rode Ridder, de comeback van de ‘X-Men’, strips op Instagram, de jarige ‘Billie & Bollie’, een stevig dossier over de Italiaanse strip, een interview met Ulli Lust én een daverend katern van en met Serge Baeken. Er is ook nieuw werk van Steven Dupré, Céline Hudréaux, Gwen Stok, Sam Peeters en het debuut van Dieter De Schutter. En nog véél meer.

180 pagina’s leesplezier, vanaf eind oktober overal te verkrijgen.

Wil je het helemaal makkelijk maken? Neem dan een abonnement. Dan valt jouw exemplaar netjes in de bus en mis je geen enkel nummer.

Met een abonnement krijg je bovendien fijne verrassingen. Je leest het goed, verrassingen – meervoud.


Ontdek hier ons onweerstaanbare aanbod Naar de startpagina