Plots (stripmagazine)

Je bent hier:  Home » Nieuws » Plots (stripmagazine)

Toen het eerste nummer van het nieuwe Vlaamse stripmagazine Plots verscheen, waren wij gematigd enthousiast. Het magazine, dat toen nog Het Salon heette (een naam die om auteursrechtelijke redenen sneuvelde), toonde duidelijk “de ambitie om een goed blad te maken”, schreven we in Stripgids 5. Een goed blad was het nog niet, vonden we toen ook nog, maar de ambitie en de potentie waren duidelijk aanwezig. Een jaar later heeft de ploeg achter Plots duidelijk zijn draai gevonden en komt het blad stilaan op kruissnelheid.

Plots wil nadrukkelijk een blad zijn dat werk van stripmakers van de meest diverse pluimage presenteert. Inherent aan een dergelijk concept is dat je moet proberen met die grote diversiteit in het stripwerk toch een degelijk en coherent blad te maken. Doordat de vaste rubrieken stilaan het juiste evenwicht hebben gevonden, het gemiddelde niveau van de getekende bijdragen een heel stuk hoger ligt en de vormgeving op punt staat, maakt Plots langzaam maar zeker zijn doelstellingen waar, en wordt het stilaan een uitstekend platform voor al dan niet jong, al dan niet aanstormend en al dan niet Vlaams striptalent. In haast niets doet Plots nog aan zijn wat ongelukkige voorganger Parsifal denken. (MG)


‘Plots 5’ (stripmagazine), Plotsstrips, 84 blz., € 5.
***