Reiziger: Toekomst 1 (Boisserie, Stalner & Guarnido)

Je bent hier:  Home » Nieuws » Reiziger: Toekomst 1 (Boisserie, Stalner & Guarnido)

Sinds H.G. Wells de tijdmachine op de mensheid losliet, lijkt de culturele gemeenschap geobsedeerd door het gegeven. Jammer genoeg struikelt het merendeel van de films, boeken en strips bij het gegeven van tijdreizen nogal eens over de eigen voeten en slaagt het er niet in een logisch consistent verhaal op te bouwen.

Op het eerste gezicht doet ‘Reiziger’ aan de aanpak van – godbetert – de film ‘Terminator’ denken, zij het in omgekeerde vorm. De auteurs schetsen een maatschappij in het Parijs van de toekomst, waar twee jongens bij hun ontsnapping uit een onderzoeksinstelling gade geslagen worden door Vedder, die zichzelf in plaats en tijd kan transporteren. Na het redden van de jongens verdwijnt Vedder van het toneel, waardoor bij oplettende lezers al een lichtje moet gaan branden…

Glénat brengt met ‘Reiziger’ een lang lopende reeks, die in dertien albums –in deze volgorde- toekomst, heden en verleden aandoet. Het eerste album dient vooral om de personages, hun samenleving en de grote lijnen uit te zetten. Hoewel de actie al van de pagina’s spat, heb je niet het gevoel dat er bijzonder veel gebeurt. De laatste pagina geeft niettemin al een voorproefje van wat nog volgen moet. Of anders gezegd: vooraf gebeurde. (HO)


Boisserie, Stalner en Guarnido:
‘Reiziger: Toekomst 1’ Glénat, 48 blz, € 13,50
***