European Comic Art

Je bent hier:  Home » Nieuws » European Comic Art

European Comic Art (ECA) is een academisch tijdschrift (uitgegeven door de Universiteit van Liverpool), gestart in 2008, dat zich toespitst op strips in Europese talen, en de Franse striptraditie in het bijzonder. Het blad kan prat gaan op een redactieraad en adviescomité waar zowat “everyone who is someone” een zitje gevonden heeft.

ECA wil nieuwe en al oudere Europese strips vanuit een zeer breed perspectief benaderen, of het nu literair, sociologisch, semiotisch, kunst- of cultuurhistorisch, of economisch is. Maar bovenal wil het tijdschrift onderlegd zijn, maar niet droog, levendig maar niet sensatiegericht. Kort gezegd dus, een welkome, kwalitatief hoogstaande aanvulling op het vaak kurkdroge discours dat de stripstudie wel eens wil kenmerken. En, het moet gezegd, met veel illustraties.

In het eerste nummer valt vooral een zeer lezenswaardig artikel op van de Engelse stripkenner Paul Gravett over de continuous narrative, waarbij een personage verschillende keren voorkomt in één tekening. Ook interessant is het onderzoek van Lance Rickman naar de strips die de gebroeders Lumière inspireerden tot ‘l’arroseur arrosé’, algemeen beschouwd als één van de eerste fictiefilms.

De artikelen worden afgewisseld met tekeningen van de Franse cartoonist Tanitoc, die met zijn commentaar de soms zwaarwichtige artikels mooi in evenwicht houdt. (WL)


European Comic Art
(tijdschrift), Liverpool University Press. (Engelstalig)
***