Onderwijs

Strips en onderwijs vormen een boeiende en vruchtbare combinatie. Kleuters, kinderen, jongeren, ze vergaren heel wat kennis en leren allerlei competenties aan via het stripmedium. Nog altijd leren heel veel kinderen lezen via strips en vaak maakt die ervaring hen ontvankelijker voor boeken, romans, literatuur… Ook anderstaligen leren een nieuwe taal via het beeldverhaal.

Het stripmedium is als instrument voor het onderwijs complementair met andere media zoals bijvoorbeeld film, literatuur of beeldende kunst. Ze sluiten elkaar niet uit, ze vullen elkaar aan. Sommige onderwerpen kan men net gemakkelijker, beter of grondiger aan de hand van strips aanleren.

Stripgids heeft zelf al enkele tools ontwikkeld, die hier worden voorgesteld. Daarnaast vindt u een selectie van de beste initiatieven door anderen.