Medea 1: Het Gulden Vlies (Renot & Ersel)

Ersel (Erwin Sels) is een auteur die zich in het verleden al positief liet opvallen in het mystieke genre, o.a. door de reeks ‘De Bewakers van de lans’ die hij samen met Ferry maakte. Voor deze ‘Medea’ heeft hij ook het idee aangeleverd, maar heeft hij ene Renot het...