VFL kent 97.500 euro toe aan werkbeurzen voor stripauteurs

Je bent hier:  Home » Nieuws » VFL kent 97.500 euro toe aan werkbeurzen voor stripauteurs

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) maakte eind vorige week bekend welke auteurs dit jaar op een werkbeurs mogen rekenen. De werkbeurzen voor literaire auteurs klokken in 2012 af op een totaal van 1.005.000 euro. Daarnaast wordt 97.500 euro uitgetrokken voor werkbeurzen voor stripauteurs. Hoewel het totaalbedrag van de toegekende beurzen met 22.000 euro gestegen is ten opzichte van vorig jaar, is het aandeel dat naar werkbeurzen voor stripauteurs gaat, flink gedaald. In 2011 ging bijna 150.000 euro naar stripauteurs, dit jaar ‘maar’ 97.500. Dat betekent een daling van 52.500 euro, of iets meer dan een derde.

Uiteraard hangt het toegekende bedrag en het aantal auteurs dat een beurs ontvangt zowel samen met het aantal auteurs dat een beurs aanvraagt als met de kwaliteit van de aanvragen op zich. Het VFL geeft aan dat beide factoren een rol spelen bij het lagere totaal van dit jaar. Daarbij komt dat vorig jaar een heel sterk jaar was, wat het VFL er toen toe aanzette een speciaal persbericht te wijden aan de hoge kwaliteit van de aanvragen voor stripauteurs. Een aantal ‘vaste waarden’ hebben dit jaar geen beurs aangevraagd, maar zij werken wel nog volop aan projecten waarvoor ze vorig jaar een beurs ontvingen. Gezien het relatief kleine aantal aanvragen (gemiddeld 25 of 30) varieert het toegekende totaalbedrag voor stripauteurs vaak sterk, terwijl dat bij werkbeurzen voor literaire auteurs (waarvoor de aanvragen massaal binnenstromen) meer constant blijft en duidelijker te vergelijken is.

Aan volgende stripauteurs wordt voor 2012 een werkbeurs toegekend: Conz, Criva, Frodo De Decker, Lode Devroe, Brecht Evens, Fritz, Jeroen Janssen, Wauter Mannaert, Ivan Petrus, Marcel Rouffa, Simon Spruyt, Steve, Maarten Vande Wiele, Judith Vanistendael en Stijn Verhaeghe. Meer informatie vindt u hier.