Een bodemloos bestaan (Shaw)

Je bent hier:  Home » Nieuws » Een bodemloos bestaan (Shaw)

Betrouwbare mensen hadden me ‘Een bodemloos bestaan’ aangeraden als een uitstekend boek, maar ik vermoed dat zij een maag hebben die de vaak eenzijdige voeding van de navelstaarderige graphic novel uit de Amerikaanse alternatieve scène beter verteert dan de mijne.

Shaw vertelt het – overigens fictieve – verhaal van een familie die een reünie houdt naar aanleiding van de aangekondigde scheiding van de (groot-)ouders na veertig jaar huwelijk. Iedereen verwerkt het onverwachte nieuws op zijn of haar manier.

Shaw geraakt er maar niet uit hoe hij het verhaal op een originele manier kan vertellen, wat hij verbergt achter een traag vertelritme en flauwe semiotische spelletjes met sleutelbegrippen uit het verhaal. Het weliswaar aparte, maar veelvuldige gebruik van imperatieven om de handelingen van de personages kracht bij te zetten, werkt op de lange duur irritant en verraadt veel onzekerheid. In de originele, Engelstalige uitgave luidde de titel ‘Bottomless Belly Button’: als je lang genoeg in je navel gaapt, gaapt de navel uiteindelijk wel eens terug. (KVR)


Dash Shaw
‘Een bodemloos bestaan’, Oog&Blik/De Bezige Bij, geen paginering, €34.90.
*