Ligt de toekomst van strips in het verleden?

Je bent hier:  Home » Nieuws » Ligt de toekomst van strips in het verleden?

Art Spiegelmans uitspraak “de toekomst van strips ligt in het verleden” biedt niet alleen stof tot nadenken, maar was ook het uitgangspunt van het doctoraat van Benoît Crucifix. Op 25 augustus verdedigt hij zijn proefschrift. En u kunt erbij zijn!

Benoît Crucifix is ​​een gekende en gewaardeerde onderzoeker in stripstudies. Zo coördineerde hij met Maaheen Ahmed (UGent) hij de essaybundel Comics Memory: Archives and Styles (Palgrave, 2018). Daarnaast bezorgde hij in 2019 met de onderzoeksgroep ACME  het tweedelige Abstraction and Comics | Bande dessinée et Abstraction. Daarnaast is hij actief in het netwerk La Brèche schrijft hij ook geregeld voor allerlei zines in print en ook online. Hij maakte ook deel uit van de jury van de eerste editie van Stripgids Scriptieprijs voor de Strip. 

Crucifix volgt wat hij “de retrospectieve blik” van hedendaagse stripmakers als onder andere Chris Ware, Seth, Charles Burns en Daniel Clowes. 

Benoît wil in zijn proefschrift een nieuw perspectief bieden op de Amerikaanse graphic novel. Die wordt volgens hem niet zozeer opgevat als een reeks van (radicale) breuken, maar wel als een reflexief medium dat een bijzondere relatie heeft tot de stripgeschiedenis. Herinnering en het erfgoed van de strip spelen er een bijzondere rol in.

Crucifix volgt wat hij “de retrospectieve blik” noemt van hedendaagse stripmakers als onder andere Chris Ware, Seth, Charles Burns, Daniel Clowes. Ondanks hun eigenschappen en de diversiteit aan stijlen, deelt deze generatie een fascinatie voor de geschiedenis van strips als visueel erfgoed. Dat collectieve geheugen speelt een belangrijke rol in hun oeuvre.

Crumbling paper - Her name was Maude

In zijn proefschrift bestudeert Crucifix hoe dat erfgoed wordt gebruikt en de verschillende manieren waarmee met dat verleden wordt omgegaan. Zo wordt er gearchiveerd, tentoongesteld, heruitgegeven, vervormd, gekopieerd, verwezen – dat zijn een heleboel “performatieve handelingen”. Crucifix focust op dit soort van “overdrachtsgebaren”. Dit proefschrift bestudeert dan ook de institutionele geheugenplaatsen (zoals musea, de bibliotheken en de boekenmarkt) maar wijst ook op meer lokale en zelfs “ondergrondse” acties en, langs de zijlijn of in samenwerking met traditionele erfgoedontwikkelingsprocessen.

U bent dus uitgenodigd voor de openbare doctoraatsverdediging van Benoît Crucifix, met als titel Drawing from the Archives: Comics Memory in the Graphic Novel, post-2000. De jury bestaat uit Björn-Olav Dozo (ULiège), Véronique Bragard (UCLouvain), Jan Baetens (KULeuven), Jared Gardner (OSU), Maud Hagelstein (ULiège) en Fabrice Preyat (ULB).

Wanneer?
25 augustus 2020 om 15u

Hoe?
Online; via deze MS Teams-link. U meldt zich best een tiental minuten vooraf aan.