Expotip: #FakeImages in Kazerne Dossin

Je bent hier:  Home » Nieuws » Expotip: #FakeImages in Kazerne Dossin

Van 27 januari tot 7 december 2021 loopt in Kazerne Dossin de nieuwe tentoonstelling #FakeImages. De expo baseert zich op de collectie van Arthur Langerman, Belgische Holocaust-overlevende en verzamelaar van de grootste verzameling antisemitische tekeningen, affiches en voorwerpen in Europa.

#FakeImages toont antisemitische beelden door de eeuwen heen, maar ze legt ook bloot welke mechanismen een impact hebben op onze hedendaagse denkbeelden en onze maatschappij. In vier interactieve opstellingen leert de bezoeker om vanuit actuele voorbeelden tijdloze mechanismen zoals stereotypen, vooroordelen, racisme, misleiding en humor te doorprikken.

De Arthur Langerman collectie is uniek

Arthur Langermans collectie is met meer dan 8.100 originele stukken de grootste van Europa. Ze is overgedragen aan het Centrum voor antisemitismeonderzoek aan de Technische Universiteit Berlijn. Daar is het Arthur Langerman-archief voor het onderzoek van antisemitische iconografie (ALAVA) beschikbaar voor onderzoek en tentoonstellingen.

Eind maart 1944 pakt de bezetter de familie Langerman in Antwerpen op. Hun zoon Arthur is nog geen twee jaar oud wanneer hij in de Pouponnière d’Uccle wordt geplaatst. Arthurs ouders worden op 19 mei 1944 met het Transport XXV naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Zijn vader sterft in februari 1945, zijn moeder wordt na haar terugkeer herenigd met haar zoon. Getraumatiseerd trekt ze zich terug in zwijgen, geheimen en pijn, een situatie die Arthur voor altijd zal tekenen. Het Eichmann-proces in 1961 maakt Arthur Langerman bewust van het uitzonderlijke en radicale kwaad waarvan zijn familie en de Joden in Europa het slachtoffer waren. Dit vormt het startpunt van zijn collectie.

Het Eichmann-proces in 1961 maakt Arthur Langerman bewust van het uitzonderlijke en radicale kwaad waarvan zijn familie en de Joden in Europa het slachtoffer waren. 

Een historische én actuele tentoonstelling

Voor de expo #FakeImages maakte Kazerne Dossin een selectie uit deze omvangrijke collectie. Zo toont de expo de ontwikkeling van het antisemitisme doorheen de tijd, van postkaarten tot affiches, maar toont ze eveneens aan dat antisemitisme en andere vormen van discriminatie en uitsluiting vandaag de dag nog steeds een probleem vormen. Het actuele luik dat aan de historische collectie is gekoppeld, duidt de mechanismen die achter deze fenomenen schuilgaan in de vorm van interactieve installaties, videobeelden,…

In de scenografie is er voor gekozen om zeker geen kunstaura te geven aan de antisemitische beelden die er getoond worden: de stukken worden tentoongesteld in vitrines laag bij de grond, op lage schildersezels of ze liggen plat op tafels. De actuele luiken, waarin de mechanismen worden uitgelegd, springen eruit in een levendig rood, om de bezoeker uit te nodigen tot actie en duidelijk het onderscheid te maken met het historische deel.

Omgaan met de impact van beelden

Naast inzicht bieden in het verleden, is het doel van de tentoonstelling om de bezoeker te confronteren met de impact van beeldvorming vandaag. Hoe ga ik zelf om met racistische beelden of discriminatie? Wat is de impact van propaganda op mijn perceptie? Wanneer is het om te lachen? In de expo worden concrete handvaten aangereikt om mensen aan het denken te zetten, om ze te helpen om antwoorden te vinden op deze vragen.

Alle praktische info via https://www.kazernedossin.eu/NL/ 

Campagnebeeld #FakeImages