Centrum Jan Smet opent – ook virtueel – zijn deuren

Je bent hier:  Home » Nieuws » Centrum Jan Smet opent – ook virtueel – zijn deuren

Deze zomer verwelkomt het Stripmuseum een bijzonder project in de Gallery: de expo Draw for Change! start 4 juli 2023 en kreeg de baseline '6 tekenaressen, 6 gevechten voor  verandering'.

Het Centrum Jan Smet (voorheen het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip) vond vorig jaar onderdak in het Archief van de Stad Turnhout. De duizenden naslagwerken en striptijdschriften zijn sinds de verhuizing naar de nieuwe stedelijke bibliotheek ook fysiek ondergebracht bij de eigen collecties van het stadsarchief. Het gaat om de grootste publieke collectie naslagwerken over strips in Vlaanderen: 11.000 tijdschriften en bijna 3000 boeken. Samen met medewerkers van Stripgids zorgde het stadsarchief voor het collectiebeheer om de boeken en tijdschriften beter te ontsluiten.

Op het Stripgids Salon: een mooie dwarsdoorsnede van de huidige Nederlandstalige stripmarkt over de generaties heen.
In de inkomhal van de Warande: de stands van de aanstormende generatie grafisch talent.

Online catalogus

Vanaf 28 februari zitten de online catalogi van de bibliotheek van het Centrum Jan Smet (CJS) en van de archiefbibliotheek van de stad in een nieuw kleedje, onder de noemer Bijzondere boekencollecties Turnhout.

De nieuwe catalogus maakt opzoekwerk gemakkelijker, en bovendien krijg je als gebruiker ineens ook toegang tot de 2,5 miljoen titels van de twintig andere bibliotheken aangesloten bij het bibliotheeknetwerk Anet. In de eerste plaats zijn dat universiteits- en hogeschoolbibliotheken uit de provincies Antwerpen en Limburg, daarnaast zitten ook tal van gespecialiseerde bibliotheken in het aanbod, zoals documentatiecentra, erfgoedbibliotheken en museumbibliotheken.

“De bijzondere boekencollecties van enerzijds het stadsarchief en anderzijds het Centrum Jan Smet vinden daar een vanzelfsprekende plaats”, meent schepen van Archief & Musea Astrid Wittebolle. “Op termijn is het trouwens de bedoeling om ook het documentatiecentrum van het Speelkaartenmuseum toe te voegen, nog zo’n Turnhouts unicum.”

Uitlenen wordt mogelijk

Ook achter de schermen biedt de aansluiting bij Anet tal van voordelen. Binnen het netwerk werken grote en kleine bibliotheken samen om boeken en tijdschriften nog beter te beschrijven. Medewerkers van de Universiteit Antwerpen zorgen voor controle en kwaliteitsbewaking. En dan is er nog de mogelijkheid om aan te sluiten bij ‘Impala’, een systeem dat in Bibliotheek Turnhout al vele jaren wordt gebruikt voor interbibliothecair leenverkeer en waarmee boeken en gescande artikels tussen bibliotheken heen en weer kunnen reizen. Ook het Archief zou dan voortaan boeken kunnen laten overkomen uit bijvoorbeeld Brussel of Antwerpen, terwijl andere bibliotheken boeken kunnen opvragen uit het Turnhoutse Archief. Uiteraard kunnen alle boeken ook ter plaatse in de leeszaal van het stadsarchief geconsulteerd worden.

Langverwachte ‘doorstart’

Het Centrum Jan Smet werd in 2013 door toenmalig minister van Cultuur Joke Schauvliege geopend, maar leidde de voorbije jaren een slapend bestaan. “Met steun van cultuurminister Jan Jambon kon de inventarisatie van de collectie voltooid worden,” zegt voorzitter van Stripgids Bart Wuyts. “De integratie van het centrum in het stadsarchief van Turnhout leidde tot een langverwachte doorstart. Stripliefhebbers en -onderzoekers kunnen nu grasduinen in de virtuele collectie, ze kunnen in de leeszaal boeken raadplegen en zij kunnen ook – onder voorwaarden – bepaalde werken uitlenen. Daarmee kunnen we het Centrum Jan Smet eindelijk heropenen. Dit toont ook aan dat Stripgids zijn rol als expertisecentrum van de Vlaamse strip ten volle blijft spelen.”

Praktisch

De collectie van het Centrum Jan Smet is toegankelijk via de website van Stripgids, via het Stadsarchief, en binnenkort ook via de catalogus van Bibliotheek Turnhout.