Open call: gedeeld stripatelier ‘DE DRUKKERIJ’

Je bent hier:  Home » Nieuws » Open call: gedeeld stripatelier ‘DE DRUKKERIJ’

Ben je een stripauteur? Werk je momenteel aan een project? Ben je op zoek naar een inspirerende en boeiende werkruimte?
Dan is dit voorstel misschien wel wat je nodig hebt. Het Belgisch Stripcentrum (BSC) nodigt je uit je kandidatuur in te dienen om deel uit te maken van een gedeeld stripatelier, DE DRUKKERIJ.

De Drukkerij, gelegen aan de Berlaimontlaan 56 in het hartje van Brussel opent haar deuren voor jou van 01/09/2022 tot 31/08/2023.
Hier zullen 8 auteurs gedurende een volledig jaar de kans krijgen om aan hun persoonlijke projecten te werken in een gemeubelde ruimte die gedeeltelijk is uitgerust (scanner en printer) met alle benodigdheden voor de creatie en de verwezenlijking van een stripproject.

Deze gedeelde ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld aan de geselecteerde auteurs. De deelnemers verbinden zich ertoe hun werkplaats een jaar lang in te vullen en bij te dragen aan een collectief project. De invulling van dit gezamenlijke project kan in de loop van het jaar evolueren, maar mag voor de deelnemers in geen geval meer dan 4 dagen werk per kwartaal in beslag nemen.

De auteurs zullen dus zij aan zij kunnen werken, en kunnen in deze omgeving van gedachten wisselen over hun achtergronden, hun technieken en hun verschillende gevoeligheden

Driemaandelijkse collectieve publicatie

De deelname aan het atelier brengt een samenwerkingsproject tussen de verschillende kandidaten met zich mee: de verwezenlijking van een driemaandelijks tijdschrift dat de activiteit van de Drukkerij belicht. Daarnaast zal één persoon als hoofdredacteur van het tijdschrift worden gekozen om de redactionele lijn te bepalen. Ten slotte zal het atelier elk kwartaal een of meer internationale stripauteurs in residentie ontvangen.

Franquin (c) Bravo Brothers

Doelstellingen van de Drukkerij

Het doel van de oprichting van de Drukkerij is een werkomgeving te bieden die is aangepast aan de behoeften van een stripauteur. Aangezien het creatieve beroep erg eenzaam kan zijn, wil het BSC bovendien, dankzij deze gemeenschappelijke ruimte, een echte creatieve broedplaats creëren. De auteurs zullen dus zij aan zij kunnen werken, en kunnen in deze omgeving van gedachten wisselen over hun achtergronden, hun technieken en hun verschillende gevoeligheden.

Praktische informatie

Om aan dit avontuur deel te nemen gelden voor de kandidaten geen beperkingen inzake leeftijd, activiteitsjaren of aantal publicaties.
Zij moeten echter uiterlijk op 10 juli 2022 een dossier indien met:

  • Een Curriculum Vitae
  • Een uitgebreide en gevarieerde portfolio (of een link naar een website of Instagram-account) die het mogelijk maakt de omvang van het grafische palet van de auteurs te vatten.
  • Een beschrijving van het (de) project(en) waaraan de kandidaten in het atelier zullen werken. Deze beschrijving moet ten minste een intentieverklaring voor het project bevatten en kan worden aangevuld met een pitch, een synopsis, alsmede enig grafisch onderzoek en/of platen (met pen of inkt).
  • Een motivatiebrief van maximaal één bladzijde waarin de kandidaten uitleggen waarom zij aan het atelier willen deelnemen, wat zij van deze ervaring verwachten en willen bijdragen en welke voordelen zij eruit hopen te halen.

Na ontvangst van de dossiers zal een selectie worden gemaakt door een jury, representatief voor de stripwereld.

Geïnteresseerd?

Vul dan vóór 10 juli bijgaand formulier (https://forms.gle/3toJJf1SKJhrXtkX8) in.
De deliberaties vinden plaats op 25 juli 2022. Na afloop worden de geselecteerde kandidaten per e-mail op de hoogte gebracht van het besluit van de jury. Op verzoek kan een bezoek aan de Drukkerij worden georganiseerd. Voor vragen of verzoeken om nadere informatie kan je een e-mail sturen naar eb.muesumpirts@asi