Het masker van Fudo (Saverio Tenuta)

Het jaar is onbestemd, 283 tijdens het Japanse shogunaat (de militaire diktator die de keizer overvleugelde tussen 1192 en 1867). In geen van de drie bekendste shogunaten (Kamakura, Ashikaga, Tokugawa) is de tijdsspanne breed genoeg om dat jaar toe te laten. De...