Het masker van Fudo (Saverio Tenuta)

Je bent hier:  Home » Nieuws » Het masker van Fudo (Saverio Tenuta)


Het jaar is onbestemd, 283 tijdens het Japanse shogunaat (de militaire diktator die de keizer overvleugelde tussen 1192 en 1867). In geen van de drie bekendste shogunaten (Kamakura, Ashikaga, Tokugawa) is de tijdsspanne breed genoeg om dat jaar toe te laten. De Italiaanse tekenaar Saverio Tenuta heeft dus uit de manga’s en de animes geput om zijn maatschappelijk drama te plaatsen.

Het verhaal is even gortig als romantisch: zus en broer van een Hininfamilie (de Hinin waren onder de Tokugawa’s het vuil van de straat, onaantastbare rechtelozen, vuilnis of “eta”, waaruit de ninja’s stamden) verzetten zich tegen de heersende klasse. De Hirokuteclan. Als kroonprins Mokai de zus van Shinnosuke wil verkrachten, slaat die ongenadig terug. Hij hakt hem de neus af, geholpen door een geheimzinnig masker dat hij in een platgebrand dorp heeft gevonden.

Dat masker zal hem leiden naar zijn bestemming. Zoals in The Mask van de Dark Horse Comics, brandt het zich in zijn gelaat en verandert zijn karakter: hij wordt een wreker tout court, de demon (oni) die hij wil zijn, en die hem sterkt in zijn ambitie een ware samoerai te worden. Zeker nadat Morai’s vader zijn zusje alsnog verkracht.

In een felle, beweeglijke stijl Hermann waardig zwiept Tenuta door een stuk Japanse geschiedenis en legt hij in dit eerste deel de potgrond voor een bloederig drama, nu hij geneesheer Kaizen Morebito het hart heeft uitgerukt omdat die samenheult met zijn hysterische moeder, een traditionele heks. De mens is duivel geworden, een dwalende ronin zonder geheugen; de wereld een strijdtoneel zonder moraal of doel. Daar gedijt alleen ontzaglijke bloeddorst in. Er staan ons nog ijselijke bloedstromen te wachten. (LDV)


Saverio Tenuta, Het Masker van Fudo.
Den Bosch, Silvester Strips 2017
(Deel 1 van een  quadrilogie: Nevel).