Weer over naar jou (Van Aken, Paquet & Van Uffelen)

Bijster origineel kan je de titel ‘Weer over naar jou’, het vervolg op, jawel, ‘Over naar jou’, niet noemen, maar dat hoeft ook niet. Adriaan Van Aken en Philip Paquet zetten met deel twee een even boeiend verhaal neer als met deel een. Niet dat er zo geweldig veel in...