Terug naar Johan (Van De Pol)

Er kwam een periode aan die tot de fijnste in een mensenleven behoort”, zegt Van De Pol halverwege in ‘Terug naar Johan’. Hij heeft het over zijn eerste vriendinnetje. Het is moeilijk hem tegen te spreken, maar die periode waarover hij het heeft, de...