Dagboek van een spook (Nicolas De Crécy)

Je bent hier:  Home » Nieuws » Dagboek van een spook (Nicolas De Crécy)


De Franse stripmaker Nicolas De Crécy zet graag zijn stekels op. Hij verzet zich tegen verwachtingen die al te voor de hand liggen en kondigt af en toe zijn afscheid van de stripwereld aan. In dit omvangrijke boek, oorspronkelijk in 2007 verschenen, vertelt de auteur expliciet over zijn tekenkunst, eerst wat zeurderig, maar met de nodige humor en eindigend met een sterke ‘geloofsgetuigenis’. Hij kadreert daarmee twee eerdere gelegenheidsbijdrages tot een min of meer samenhangend geheel. Terzelfdertijd geeft hij een diepere betekenis aan die reisreportages, een genre waar hij, omwille van zijn onwaarschijnlijk sterke tekenwerk, vaak voor uitgenodigd wordt, maar dat haaks staat op zijn niet-realistische poëtica.

Het boek wordt vooral geschraagd door de reisreportage over de Japanse stad Nagoya, gemaakt voor de verzamelbundel ‘Japan. Japan door 17 auteurs’ (2005). Het spook uit de titel is in de eerste plaats het vreemde hoofdpersonage van dat verhaal, een typisch De Crécy-surrealistisch figuurtje, een soort amorfe blob, een concepttekening die moet uitgroeien tot een sportmascotte en daarvoor inspiratie zoekt in Nagoya. Al vlug wordt duidelijk dat we dit figuurtje moeten begrijpen als een verbeelding van De Crécy’s tekenwerk dat een eigen vorm moet vinden tegen zowel de bevreemdende, maar fascinerende visuele wereld van Japan als de commerciële verwachtingen in de stripwereld. Verderop in het boek, wanneer De Crécy de reportage over Nagoya verbindt aan een ouder reisverslag over Recife (gemaakt voor de bundel ‘La Bande dessinée part en voyage’, 2003), werkt de auteur die verbeelding verder uit om het over de beweegredenen van zijn tekenkunst te hebben. Heel precies kan hij het niet uitleggen, maar hij bevestigt zijn motivatie krachtig, en illustreert de waarde ervan in een droom/spook-sequentie waarin hij de tragische dood van een jonge vrouw een plaats kan geven.

Met zo’n surrealistische ingrepen injecteert De Crécy humor en emotie in die voor hem onbevredigende realistische stripreportages en tilt hij ze op een hoger plan. Terzelfdertijd biedt hij ons meer van zijn originele tekenwerk aan, in verschillende stijlen: de energieke schetsen uit Nagoya, de meer afgewerkte, zachte sepiatekeningen uit Recife.


Nicolas De Crécy
‘Dagboek van een spook’, Scratch Books, 224 blz., €27,90.