Entre Croix Gammée et croisade faussée: la BD flamande sous l’occupation (Danny de Laet)

Je bent hier:  Home » Nieuws » Entre Croix Gammée et croisade faussée: la BD flamande sous l’occupation (Danny de Laet)


Begin 2013 publiceerde Frans Lambeau een handzame ‘Dictionnaire illustré de la bande dessinée belge sous l’Occupation’, dat de aandacht vooral toespitste op Franstalige stripmakers en tekenaars. Voor zover hij die kon achterhalen werden ook de Vlaamse tekenaars vermeld (met Willy Vandersteen voorop), maar de informatie was in het algemeen summier.

Danny de Laet, oude rot van de stripjournalistiek, zegt in dit boekje nergens dat het bedoeld is als een aanvulling op het boek van Lambeau, maar het feit dat het in het Frans verschijnt is wellicht geen toeval. Eerst schetst De Laet de historische context, om vervolgens in een alfabetisch overzicht de activiteiten van de verschillende Vlaamse tekenaars tijdens de oorlogsjaren op te lijsten. Vooral bij Buth en Vandersteen staat hij uitgebreid stil, al krijgen ook mindere goden als Frans Van Immerseel Gard Van Mechelen of Armand Panis de nodige aandacht. De Laet beperkt zich niet tot wie voor de door de Duitsers gecontroleerde pers tekende, hij bekijkt het breder, en slaat ook de brug naar de tekenaars (waaronder Bob De Moor) die tijdens de oorlogsjaren  in tekenfilmstudio’s werkten. Een boeiend overzichtswerk boordevol informatie. (TH)

Danny de Laet
‘Entre Croix Gammée et croisade faussée: la BD flamande sous l’occupation’ (Les cahiers BD 5), VPOB, 40 blz., prijs onbekend.(Franstalig)