Archief van Henri ‘Bob Morane’ Vernes geïnventariseerd en raadpleegbaar

Je bent hier:  Home » Nieuws » Archief van Henri ‘Bob Morane’ Vernes geïnventariseerd en raadpleegbaar

Nieuws voor de liefhebbers van striperfgoed! Het archief van de bekende schrijver Henri Vernes is vanaf nu raadpleegbaar.

Voer dus voor bewonderaars van het eerste uur, maar ook voor historici, romanisten, sociologen, of eenvoudigweg al wie nieuwsgierig is!

Charles Dewisme, de echte naam van de auteur, werd in 1918 geboren in Aat. Hij groeide uit tot één van de meest gelezen Belgische romanschrijvers ter wereld. Op vraag van uitgeverij Marabout creëerde hij in 1953 het personage Bob Morane, de held in meer dan 220 romans, vertaald in een vijftiental talen. De avonturier die ronddoolt in De Helse Vallei kende talloze bewerkingen. Het hoeft dus niet te verwonderen dat we in dit archief van acht strekkende meter talrijke romans en stripverhalen aantreffen in originele versie, als heruitgave of in buitenlandse versie. Maar dat niet alleen! De auteur heeft ook een aantal zeldzame documenten aan het Rijksarchief geschonken, zoals een vijftigtal manuscripten en typoscripten (getypte teksten met handgeschreven aantekeningen) van zijn fictiewerk, evenals een paar originele tekeningen van Bob Morane van de hand van Dino Attanasio, Gérald Forton, William Vance en Feliciomo Coria.

Het hoeft dus niet te verwonderen dat we in dit archief talrijke romans en stripverhalen aantreffen in originele versie, als heruitgave of in buitenlandse versie.

De verscheidenheid van dit archiefbestand van 700 stukken weerspiegelt de bekendheid van de reislustige auteur. De briefwisseling met zijn opeenvolgende uitgevers en met duizenden lezers getuigt van de populariteit van Henri Vernes bij de uitgeverijen en het grote publiek. Ook interviews, documentaires, recensies, gespecialiseerde tijdschriften, persknipsels en eerbetuigingen werden in de loop der jaren verzameld en bijeengebracht in een indrukwekkende collectie, die meer dan 50 jaar omspant. Het archief bevat ook enkele onuitgegeven studies en academische werkstukken gewijd aan het leven en werk van de romanschrijver.

Reboot van 'Bob Morane'

Een deel van het archief dompelt je meteen onder in de fantasiewereld van Bob Morane en laat je delen in de geestdrift van zijn trouwe bewonderaars. Zo zijn er bijvoorbeeld de publicaties van zijn officiële fanclub, fanzines (amateurtijdschriften) en fanficties, losjes gebaseerd op de avonturen van Bob Morane. Het archief bevat ten slotte een aantal afgeleide producten, soms op originele dragers, zoals telefoonkaarten, zelfklevers, reclameportfolio’s of verzamelobjecten.

Deze opmerkelijke collectie is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Doornik.

Striperfgoed?

Geregeld ontvangt Stripgids vragen van verzamelaars en stripmakers over hoe ze met hun (oud) materiaal moeten omgaan. Hoe ze het moeten bewaren, en of ze hun e-mails toch niet beter kunnen afdrukken? Dat bracht de organisatie op het idee om een leidraad samen te stellen die op deze en andere vragen antwoord biedt. Het kon daarvoor putten uit Zonder jurk niets om te doen opwaaien, een gids over archiveren, met praktische tips voor schrijvers en verzamelaars van het Letterenhuis (2010).

De Schitterende Schat. Over het wat, waarom en hoe van het striperfgoed bundelt tal van praktische tips die onmiddellijk inzetbaar zijn voor al wie het erfgoed van de strip een warm hart toedraagt. De brochure is een initiatief van Stripgids in samenwerking met het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, LUCA School of Arts en FARO.

Cover De Schitterende Schat - (c) Mathilde Van Gheluwe

 Bron bericht over het archief van Henri Vernes: website Rijksarchief