Stripgids breidt Raad van Bestuur uit

Je bent hier:  Home » Nieuws » Stripgids breidt Raad van Bestuur uit

Welke toekomst kiest de vzw Strip Turnhout / Stripgids? Een nieuwe en verruimde Raad van Bestuur licht een tipje van de sluier.

In de richtinggevende publicatie Goed bestuur voor cultuur. ‘Corporate Governance voor de cultuursector’ (Schramme – Schrauwen – Rommens, red.) uit 2012 staat helder beschreven wat de taak is van dit orgaan: “De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan dat bevoegd is om de instelling te besturen, de missie te bepalen, (deel)strategieën vast te leggen en het management te controleren. Dit betekent dat de Raad van Bestuur de wettelijke bevoegdheid heeft om namens de organisatie verbintenissen aan te gaan. De Raad van Bestuur duidt een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.” (pp. 25-26)

De Raad van Bestuur heeft een vrij groot gewicht in het reilen en zeilen van elke vzw. Het is dus van groot belang dat deze evenwichtig wordt samengesteld, en met het oog op de ambities en de noden van de vereniging

Met andere woorden: de Raad van Bestuur heeft een vrij groot gewicht in het reilen en zeilen van elke vzw. Het is dus van groot belang dat deze evenwichtig wordt samengesteld, en met het oog op de ambities en de noden van de vereniging. Welnu, op vrijdag 12 juni 2020 duidde de Algemene Vergadering van de vzw Strip Turnhout /Stripgids negen nieuwe bestuurders aan. Dat betekent dat de Raad van Bestuur in aantal meer dan verdubbelt. We stellen graag deze zorgvuldig geselecteerde bestuurders kort aan u voor:

 

  • Winny Ang is kinder- en jeugdpsychiater in Antwerpen. Ze heeft een master of science degree in Cultural Psychiatry (McGill University) en is gepassioneerd door creatieve transculturele paden in de klinische praktijk ingebed in onze maatschappij. Winny schreef drie kinderboeken (bij Studio Sesam, een uitgeverij met focus op ‘diverse’ kinderboeken en bij De Eenhoorn) en werkte mee aan een boek rond geestelijke gezondheidszorg bij mensen met een beperking. Ze is ook lid van de commissie van Literatuur Vlaanderen Leesbevordering / Doelgroepgerichte Publicatie.

 

  • Saskia De Schutter studeerde Sinologie (of Oosterse filologie en Geschiedenis) En jawel, strips hebben daar iets mee te maken. “Veel reizen, exotische dingen ontdekken, Kuifje, Robbedoes, wat was ik jaloers.” 25 jaar geleden ging ze van start bij de VRT. Eerst in programma’s als de 7de Dag en Villa Politica. Maar sinds meer dan tien jaar volgt ze het nieuws. Het journaal vooral, waar ze zich kan uitleven op verschillende thema’s. Asiel en migratie volgt ze uit interesse, net als een aantal zaken uit de culturele wereld. De hardere rockmuziek bijvoorbeeld, net als strips.

 

  • Johan De Smedt werd na 20 jaar uit de tv-wereld weggeplukt om eerst uitgever en later ook hoofdredacteur strips te worden bij Standaard Uitgeverij, een job die hij tot begin 2020 deed. Johan is een bevlogen en welbespraakt ‘concept pitcher’ en geeft daarover af en toe masterclasses waarin hij de techniek om een publiek op een vriendelijke manier te manipuleren illustreert en becommentarieert. Johan is een wereldburger: hij studeerde, woonde of werkte met frequente onderbrekingen in Duitsland, Canada (Toronto), Oostenrijk (Wenen), Roemenië (Boekarest) en Turkijke (Ankara). Zijn professioneel mantra: “preserve substance, modify form, embrace the difference”.

 

  • Fikry El Azzouzi is schrijver van romans, theater (SIN-collectief, JuniorcEsAr, KVS, NNT…), reportages en columns (o.a.De Morgen en De Standaard). In 2019 publiceerde El Azzouzi zijn jongste roman De beloning, een absurde satire op het martelaarschap. Datzelfde jaar gaat het krachtige Dear Winnie in première in Groningen, een samenwerking tussen NNT Groningen en KVS Brussel en theatercollectief JuniorcEsAr.

 

  • Anthony Jannes staat aan het hoofd van een groep van bedrijven die is uitgegroeid tot een internationale speler in bekistingstechnieken. De klanten hiervan zijn aannemers en prefab bedrijven. Zij exporteren naar overal ter wereld en hebben een zeer uitgebreid scala aan producten. Zij onderscheiden zich van de concurrentie door een no-nonsense mentaliteit en een snelle en technisch doordachte aanpak. Met de verschillende bedrijven realiseerde Anthony in 2019 een geconsolideerde omzet van 24 miljoen. Momenteel stelt deze bedrijvengroep ongeveer 150 mensen te werk.

 

  • Yasmien Naciri is ondernemer en werkt als strategische communicatie en beleidsadviseur. Ze heeft een bsc in Business management en een MSc in Meertalige Bedrijfscommunicatie. Daarnaast is ze ook auteur, columniste en oprichter van hulporganisatie Amana en Fleks, een niet-traditioneel jeugdhuis voor ondernemende jongeren. Naciri is ook co-voorzitter bij Formaat en bestuurder bij Netwerk tegen Armoede.
  • Rik Sturtewagen is programmamaker bij Muntpunt. Daar heeft hij twee jaar geleden de campagne Stripclub Muntpunt georganiseerd, naar aanleiding van de tentoonstelling De nieuwe Vlaamse strip in het Belgisch Stripcentrum. De campagne werd een geslaagd partnerverhaal, waar niet alleen het Stripcentrum maar ook online stripplatform Pulp deLuxe en festivals Grafixx en Cultures Maison een actieve rol in kregen. Daar werden ook de zaadjes gelegd voor de succesvolle wekelijkse workshop rond zelfpublicatie, Zine Club, die ondertussen al drie seizoenen in Muntpunt loopt.

 

  • Sandra Tshiebe Kupa is Stadsklapverantwoordelijke bij Atlas integratie en inburgering Antwerpen. Stadsklap is een les binnen de cursus maatschappelijk oriëntatie. Dat is een cursus ‘leven in België’ dat aan nieuwkomers wordt gegeven als onderdeel van het inburgeringsprogramma.

 

  • Marjan Temmerman  is opgegroeid aan de kust, trok dan naar Brussel en studeerde geschiedenis en sociologie aan VUB. Ze schreef er voor het tegendraadse studentenblad De Moeial en was er ook jaartje hoofdredacteur van. Eerst werkte ze in KVS en ook half aan de slag bij studentenradio FMBrussel. Ze deed mee de opstartjaren naar de stadsradio in Flagey. Vervolgens stapte ze over naar de nieuwsdienst van VRT. Daar is heeft ze doorheen de jaren radio en online-verslaggeving afgewisseld met presenteren op Radio 1 (De Ochtend, Vandaag en project over WOI met Annemie Peeters).
Heilige Athanasius voorspelt de toekomst met behulp van kraaien, Jan Luyken, 1701 (c) Rijksstudio

Voorzitter Bart Wuyts over deze verruimingsoperatie: “Strip Turnhout staat op dit moment op een belangrijk kruispunt. Wie ons volgt, weet dat we met zeer beperkte middelen maar tegelijk met veel steun van onderuit – vrijwilligers en allerhande mensen die ons financieel en op andere manieren vooruit helpen – bergen verzetten. Toch is deze situatie op lange termijn moeilijk houdbaar. Er zijn ook een aantal belangrijke uitdagingen die we willen oppakken, zoals de verdere netwerking en samenwerking binnen de strip- en de literaire sector, de uitbouw van het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip, het tijdschrift, enzovoort. Het is duidelijk dat de stripsector ook een grotere zichtbaarheid en ruimer bereik nodig heeft; diverse rapporten wijzen daarop. In 2022 willen we graag een verruimde werking voorstellen aan onze subsidiënten. Dat werk begint vandaag. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze nieuwe ploeg de lat nog een stuk hoger kunnen leggen.”

 De negen nieuwe bestuurders vervoegen het gezelschap van Bart Wuyts (voorzitter), Tine Anthoni, Michael Cornelissen Koen Leemans, Karl van den Broeck, Bruno Willaert, Jan Smet (erevoorzitter en AV).