Stripbeleid: eendracht maakt macht

Je bent hier:  Home » Nieuws » Stripbeleid: eendracht maakt macht

Vandaag vond in het Vlaams Parlement een vergadering van de Commissie Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media plaats. Het onderwerp van deze hoorzitting was het Meerjarenplan 2021-2025 van Literatuur Vlaanderen. Daarin komt het stripbeleid ook aan bod.

Op de website van het Vlaams parlement lezen we: “Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen – van auteur tot lezer – in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. De organisatie doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast brengt ze ook de vele spelers in de boekensector samen om te werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod. Literatuur Vlaanderen heeft een aanzet tot meerjarenplan 2021-2025 opgesteld. Over dat meerjarenplan houden de leden van de commissie een hoorzitting met voorzitter Mia Doornaert en directeur Paul Hermans.”

Eendracht doet het kleine groeien, (maar) door tweedracht gaan (zelfs) de grootste zaken kapot

Literatuur Vlaanderen-directeur Paul Hermans heeft het in zijn antwoord op de vragen van de commissie (zie de video hieronder, vanaf 2u07’32”) over de verschillende spelers in het striplandschap. Daarbij onderstreept hij de internationale renommee van de Vlaamse stripauteurs, het belang van uitgeverijen als Bries en Oogachtend, een festival als Grafixx en heeft hij ook lof voor Stripgids (het tijdschrift). Ook verwijst hij naar het verleden van de organisatie én naar de vraag of er een organisatie in Vlaanderen die – we parafraseren – als centrifugale kracht in de stripsector. “Het is aan het veld om die functie te claimen en aan te tonen dat er een nood aan is,” zegt Paul Hermans. “Uiteraard beseffen wij dat er voor strips – in de vorm van een organisatie meer zou kunnen gebeuren.”

Concordia res parvae crescent

De spreuk ‘Eendracht maakt macht’ was van 1588-1795, ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de wapenspreuk van Nederland. De uitdrukking houdt in dat wie samenwerkt, sterker staat en meer gedaan krijgt.

De bekende Griekse schrijver Homerus (ca. 800-750 v. Chr.) wordt wel eens genoemd als bedenker van de spreuk, omdat hij in de Ilias de frase “macht door eenheid” gebruikte, in het Grieks: Ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει’. Maar dit is omstreden. Veelal wordt de Romeinse geschiedschrijver Gaius Sallustius Crispus (86-ca.35 v.Chr) beschouwd als de eerste die de slogan opschreef. Crispus tekende de spreuk op in zijn boek Bellum Iugurthinum (De oorlog tegen Jugurtha). Het oorspronkelijke citaat was overigens een stukje langer: Concordia res parvae crescent, discordia maximae dilabuntur. Vertaald: ‘Eendracht doet het kleine groeien, (maar) door tweedracht gaan (zelfs) de grootste zaken kapot.’ Of, rijmend: ‘Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht.’

Wapenschild van Haïti

Stripgids wil graag de krachten bundelen en met open vizier en constructief aan de toekomst (en het verleden) van de stripsector werken.

Heeft u hierover ideeën of voorstellen?
Mail ons, bel ons, kom langs of stuur desnoods een postduif.

Bronnen: website Vlaams Parlement en Historiek.