Wordt verwacht: het ‘Museum of Comic Art’

Je bent hier:  Home » Nieuws » Wordt verwacht: het ‘Museum of Comic Art’

In Noordwijk, een Nederlandse kustgemeente ten noordoosten van Den Haag, opent volgend jaar een nieuw stripmuseum.

Het ‘Museum of Comic Art’ (MoCA) is naar eigen zeggen “een kleinschalig, maar hoogwaardig volledig energie-neutraal museum, dat bedoeld is voor binnen- en buitenlandse stripliefhebbers, toeristen en mensen die actief zijn in de Negende Kunst. Er is gekozen voor de naam MoCA, omdat het woord ‘strip’ bij buitenlandse toeristen een heel andere connotatie heeft.”

Voorlopig mikt de planning voor de opening op het voorjaar van 2021. Het MoCA gaat origineel werk tonen “van Nederlandse, Europese en Internationale stripmakers. Er zijn twee exposities per jaar, samengesteld uit de unieke collectie van [initiatiefnemer en verzamelaar] Arie Korbee, aangevuld met originelen uit diverse andere verzamelingen, onder strikte voorwaarden geleende stukken van de auteurs zelf en materiaal uit diverse Europese galerieën. Hiernaast zijn er een aantal kleine, meer permanente tentoonstellingen, waarop de geschiedenis en het maakproces van strips te zien is. Aan de hand van dit halfjaarlijks wisselend programma kunnen bezoekers kennis maken met de talrijke facetten van het beeldverhaal. Het MoCA is breed georiënteerd en heeft tot doel om de Negende Kunst in al haar facetten in het spotlicht te zetten. Leidend in de keuze van het materiaal is niet de populariteit of de waarde van de getoonde stukken, maar de kwaliteit van de makers en de bijdrage die ze geleverd hebben aan de ontwikkeling van het beeldverhaal.”

Het MoCA is breed georiënteerd en heeft tot doel om de Negende Kunst in al haar facetten in het spotlicht te zetten

De keuze voor Noordwijk als vestigingsplaats is niet toevallig: als tweede congresplaats van Nederland trok het voor de coronacrisis jaarlijks ruim 1.2 miljoen bezoekers aan.

De lat ligt hoog, klinkt het: “Het MoCA zal bij de bezoekers het beeld en de kijk op strips ongetwijfeld veranderen. Liefhebbers en kenners van de Negende Kunst zullen zich verbazen over de prachtige verzameling van origineel werk. Voor de Nederlandse liefhebbers worden tal van activiteiten georganiseerd, zodat zij de reis naar Noordwijk niet alleen voor de nieuwe tentoonstelling hoeven te maken. Tijdens unieke signeersessies is zelfs een persoonlijke ontmoeting met stripmakers mogelijk. Dé kans om met een gesigneerd album als bonus het bezoek aan MoCA af te sluiten.”

Testtentoonstelling

Het museum plant zijn deuren te openen in het voorjaar van 2021. Dit najaar opent echter een “exclusieve, niet-openbare” ‘testtentoonstelling’; “om te kijken hoe alles werkt,” stelt het persbericht. Het onderwerp van die tentoonstelling is de verzameling van Arie Korbee zelf, die voor vrienden, pers en medewerkers een plezierige kijk zal geven over wat er in de komende jaren te wachten staat.

Binnenzicht museum (c) Moca

Er wordt ook vooruit geblikt met de aanmaak van een beleidsplan voor de komende tien jaar. “De Stichting MoCA en haar medewerkers hopen met het museum en alles daar omheen een instituut neer te zetten dat in de komende decennia de kwaliteiten van het beeldverhaal zal uitdragen in al zijn uitingen en met al zijn mogelijkheden. Naast exposities wil het MoCA daarom boekpresentaties organiseren, stripboekenmarkten huisvesten, een jaarlijks cartoonfestival faciliteren, lezingen, themabijeenkomsten, workshops & masterclasses opzetten en stripcursussen voor jong en oud organiseren. In de MoCA-shop kunnen liefhebbers terecht voor unieke (speciale en luxe) stripuitgaven, litho’s, origineel werk, beelden van stripfiguren, posters e.d.”

Neem alvast een kijkje op de website van het museum of bekijk de reportage van het Stripjournaal hieronder.