United Comics of Belgium

Je bent hier:  Home » Nieuws » United Comics of Belgium

Het Belgisch Stripcentrum stelt de nieuwe tentoonstelling United Comics of Belgium  voor, een originele tentoonstelling in samenwerking met twee Belgische auteursverenigingen: AKA (Akademie van Belgische Stripauteurs) en ABDIL (Auteur.trice.s de Bande Dessinée et de l’Illustration Réuni.es).

Deze onuitgegeven tentoonstelling werpt een blik op de hedendaagse Belgische stripcreatie en illustreert de diversiteit van de stripscène
aan de hand van het werk van niet minder dan 27 auteurs! Het was de wens van de partners om in de tentoonstelling een zo representatief mogelijk beeld schetsen van de stripcreatie in 2020. Het museum gaf carte blanche aan 9 auteurs-curatoren om dit programma in de  praktijk te vertalen. Naast hun eigen, recente werk presenteren de curatoren het werk van collega’s, met ruimte voor uiteenlopende stijlen en generaties, die met mekaar in dialoog kunnen treden.

De tentoonstelling, een spiegel van de Belgische strip in 2020, wil een snapshot zijn van de creatie – borrelend, divers en veelvormig, chaotisch en vol tegenstrijdigheden, vernieuwend, beloftevol, creatief, artistiek, rijk, gevarieerd en opmerkelijk!
Elke kunstenaar presenteert een actueel project uit 2020, of het nu gaat om work in progress, een project dat nog dit jaar gepubliceerd wordt of een zijproject. De werken zijn niet alleen ongezien en actueel, maar ook meervoudig en gevarieerd: de tentoonstelling omvat installaties, digitale werken, sculpturen … 

De tentoonstelling, een spiegel van de Belgische strip in 2020, wil een snapshot zijn van de creatie – borrelend, divers en veelvormig, chaotisch en vol tegenstrijdigheden …

“Hoe ziet de stripcreatie er in België uit vandaag?” United Comics of Belgium toont dat ze veelzijdig is, en vrij van complexen. Ze kan de vorm aannemen van een vaas, van een houten huis, van een installatie in neonlampen. Ze kan een post-apocalyptische western vertellen. Ze kan gemaakt zijn in kleur of in zwart-wit, of uit een verzameling ‘traditionele’ platen bestaan. Dit alles is de stripcreatie in België, vandaag!

Liever dan beroep te doen op een externe curator werden 9 auteurs-curatoren aangewezen: Johan de Moor, Olivier Grenson, Marc Hardy, Exaheva, Noémie Marsily, Mobidic, Séraphine, Judith Vanistendael en Jana Vasiljević. Deze 9 auteurs presenteren hun eigen werk en  nodigden elk een auteur (m/v/x) uit die ze zelf als essentieel beschouwen. In overleg werden nog eens 9 auteurs toegevoegd die dit portret zonder taboes vervolledigen. In totaal worden 27 auteurs voorgesteld. De scenografie van de tentoonstelling tenslotte werd in samenspraak met het team van het BSC uitgewerkt.

Johan De Moor

Tot 26 september in het Belgisch Stripcentrum, Zandstraat 20, 1000 Brussel.
Alle info vindt u op https://united-comics-of-belgium.comics-exhibitions.be/

U kunt ook het persdossier downloaden.