Striperfgoed in Angoulême (en Brussel)

Je bent hier:  Home » Nieuws » Striperfgoed in Angoulême (en Brussel)

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image in het Franse Angoulême organiseert eind deze maand de vierde editie van de International Comic Strip Meetings. Dit keer staat het striperfgoed centraal.

Op deze conferentie worden verschillende spelers uit de brede cultuur- en specifiek stripsector uitgenodigd om actuele kwesties te bespreken en uit te diepen. Onder de titel Bande dessinée: un patrimoine vivant. Histoire des arts, patrimonialisation et transmission wordt het striperfgoed uitgebreid belicht.

Onder de titel Bande dessinée: un patrimoine vivant. Histoire des arts, patrimonialisation et transmission wordt het striperfgoed uitgebreid belicht.

Toevallig is dat niet. Het rapport La Bande dessinée, nouvelle frontière artistique et culturelle – 54 propositions pour une politique nationale renouvelée  dat begin 2019  aan de Franse minister van Cultuur werd voorgesteld bevatte een voorstel voor de uitvoering van “een nationaal erfgoedbeleid” voor het stripverhaal. De voorwaarden die in dat rapport worden geformuleerd voor de totstandkoming van een dergelijk beleid zijn onder meer het definiëren van dit erfgoed en de daarmee samenhangende vraagstukken. En het duiden en verzamelen van de goederen die door een gemeenschap worden gedeeld en “die de vorming van een culturele identiteit beïnvloeden”.

Als vanzelf borrelt dan tal van vragen naar boven. Zoals:

  • Het vraagstuk over de positie van strips in de kunst- en cultuurgeschiedenis. Strips zijn in zekere zin ‘levend erfgoed’ en onderhevig aan een permanente creatieve en technische evoluties.
  • Hoe komen strips in museum- en bibliotheekcollecties terecht?
  • Hoe kan het striperfgoed toegankelijk(er) worden gemaakt om de overdracht en verspreiding te garanderen?
  • Welke relatie hebben makers vandaag met het behoud en beheer van hun werk?
  • Welke evenwichten kunnen worden gevonden tussen publieke en private collecties, de archieven van uitgevers en schenkingen van auteurs, het aankoopbeleid van erfgoedinstellingen en de dynamiek op de kunstmarkt?
  • Hoe en wie kan dit erfgoed bestuderen, er kennis over ontwikkelen?
  • Hoe kan het striperfgoed beter bewaard worden en, vooral, hoe kan het meer worden ‘overgedragen’?
  • Wat kan het belang van strips zijn in vergelijking met traditionele erfgoedbenaderingen vanuit museografisch, etnologisch, literair en ook taalkundig oogpunt?
  • Hoe kunnen strips bijdragen aan een meer democratische ontwikkeling van de omgang met (im)materieel cultureel erfgoed? Hoe kunnen hedendaagse makers bijdragen aan de overdracht ervan, maar ook gebruik maken van dit erfgoed
La Bête est Morte - Calvo

Er zijn veel vragen. “Allemaal krijgen ze een nieuw belang in de huidige context van de herlancering van het publieke cultuurbeleid en de centrale rol die het erfgoedbeleid daarin zou moeten spelen,” aldus de website van La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

Het uitgebreide programma kunt u raadplegen via de website van de Cité.

Dichter bij huis

En als het in Frankrijk regent, dan druppelt het in Brussel. Dichter bij huis kan u op 13 en 14 oktober naar een tweedaags seminarie in het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal, BD et patrimoine. U vindt hier het programma.

En voor de volledigheid herinneren we aan het onderzoek dat Stripgids, het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, LUCA School of Arts Brussel en FARO hebben gevoerd naar het striperfgoedbeleid. U vindt daarover een artikel, videos en een publicatie op de website van FARO.